FSL FACEBOOK

Eğitim Talep Formu

Bilgileriniz

Eğitimler

 • Acil Durum ve Kriz Yönetimi Eğitimi

  Eğitim Kodu : FSL-018
  Eğitim Adı : Acil Durum ve Kriz Yönetimi Eğitimi
  Eğitim İçeriği :
  • Büyük işletmeler için Acil Durum / Kriz Yönetimi (AD/KY) sistemi nedir?
  • İşletmenin AD/KY politikasının belirlenmesi
  • Koruma sırasının tayini
  • İşletmenin sistemi konusunda bilinçlendirme
  • İşletme haberleşme/aktivasyon/sorumluluk tablolarının hazırlanması ve işletilmesi
  • Acil durum destek merkezi ve odası gereklilikleri
  • AD/KY konu ve olasılıklar listesi ve maliyet potansiyeli
  • Sürekli devirli sorumlu müdürlüğün ihdası ve duyurulması
  • Problem yönetiminin temel prensipleri
  • AD/KY cevabının başarısı neye bağlıdır?
  • Şöhret kaybı ve maliyet etkisine ilişkin dünyadan örnekler
  • Grup acil durum planının hazırlanması
  • En küçük birim: Olay yönetim takımı, roller ve sorumluluklar
  • Bir milli plana duyulan ihtiyaç
  • İş destek/devamlılık takımı roller ve sorumluluklar
  • Grup Kriz takımı, roller ve sorumluluklar
  • Anahtar lokasyonların belirlenmesi ve iletişimi
  • Sorumlulukları belirlemek ve yayınlamak
  • Olay sırası notifikasyon (bildirim) düzeni ve şeması
  • Olay yönetim – iş devamlılık ilişkisi
  • Kullanılacak çeşitli yazılı raporlar ve amaçları
  • Özet, kapanış ve temenniler

  Acil Durum ve Kriz Yönetimi Eğitimi
 • Acil Durum, Acil Eylem Planı Hazırlanması - Uygulamalı

  Eğitim Kodu : FSL-019
  Eğitim Adı : Acil Durum, Acil Eylem Planı Hazırlanması - Uygulamalı
  Eğitim İçeriği :
  • Yasal Mevzuat
  • Tanımlar
  • Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması
  • İç Düzenlemeler
  • Acil Durum Planlamasında 4 Adım
  • Acil Durum Görev Organizasyonu
  • Acil Durum Senaryolarının Oluşturulması

  Acil Durum, Acil Eylem Planı Hazırlanması - Uygulamalı
 • Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi

  Eğitim Kodu : FSL-024

  Eğitim Adı : Davranış odaklı Güvenlik Eğitimi

  Eğitim İçeriği:

  • Akıl
  • Bilgi ve akış türleri
  • Sorgulamanın gerekliliği
  • Davranış bozukluklarının temeli
  • Sorgulama engelleri
  • Tutum
  • Kültür ve kütürel farklılıklar
  • Kurum kültürü
  • Kültür oluşturma
  • Tutum ve inanç
  • İkna metodu
  • Anında etki uygulaması
  • Otonomi güçlendirme
  • Sıcak ve soğuk duruş
  • İşe sevk idare yanlışlıkları
  • Yönetim zafiyetleri
  • Kriz oluşturma ve kriz durumunda güvenlik yönetimi
  • Güvenli ve güvensiz davranışlar
  • Örnek saha uyguaması
  • Raporlama ve izleme sistemleri
  Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi
 • El Aletleri İle Güvenli Çalışma

  Eğitim Kodu   : FSL-028

  Eğitim Adı      : El aletleri ile güvenli çalışma

  Eğitim İçeriği  :

  • El aletlerinin tanımı
  • El aletleri ile ilgili yasal mavzuat
  • El alateleri ile güvenli çalışma
  • El aletleriyle yaşanmış kazalar (video, fotoğraf)
  • Kazaların nedenleri
  • Aletlerle ilgili genel olarak en çok karşılaşılan sağlık sorunları
  • Elde Tutulan aletlerde güvenlik
  • Elektrikli el aletleri ile çalışırlen dikkat edilmesi gerekenler
  • El aletlerinde kişisel güvenlik kuralları ve çalışma yöntem ve şekilleri 
  El Aletleri İle Güvenli Çalışma
 • Elektrik İşlerinde İş Güvenliği Eğitimi

  Eğitim Kodu   : FSL-008

  Eğitim Adı      : Elektrik İşlerinde İş Güvenliği Eğitimi

  Eğitim İçeriği :

  • Elektrikli İşlerde Tehlikeler ve Alınması Gereken Önlemler
  • Elektrikli Aletler, Pano ve Trafoların Bakımı
  • İş Güvenliği Eğitimi
  • Saha Uygulamaları
  Elektrik İşlerinde İş Güvenliği Eğitimi
 • Emniyet Turları ve Görünür Liderlik

  Eğitim Kodu  : FSL-033

  Eğitim Adı      : Emniyet Turları ve Görünür Liderlik

  Eğitim İçeriği :

  • Emniyet turlarının amaçları
  • Yöneticilerin İSG kültürüne etkileri
  • İşletmede İSG gelişimi ve faydaları
  Emniyet Turları ve Görünür Liderlik
 • Endüstiyel Ergonomi

  Eğitim Kodu   : FSL-026

  Eğitim Adı      : Endüstriyel Ergonomi

  Eğitim İçeriği :

  • Ergonomi tanımı
  • Elle Taşıma – İtme / Çekme ve Elleçleme Risk Etmenleri
  • Elle ve Vücutla Çalışma Kaynaklı Mesleki Sağlık Sorunları
  • Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Yasal Düzenlemeleri
  • Elle ve Vücutla Çalışmalarda Yükümlülükler
  • Kas-İskelet Sistemi Hastalıklarının Önlenmesi için İşyeri Pratik Tavsiyeleri
  • Mekanik Yardımcılar ve İş Ekipmanı / Makinası Kullanımı
  • Elle-Vücutla Yapılan İşlerde Risk Yönetimi
  • Düzenli ve Düzensiz Saha Denetimleri
  • İşyeri Sağlık ve Güvenlik Takımlarının Rolleri ve İyi Uygulamalar
  • Elle ve Vücutla Çalışma Risk Yönetiminde Farkındalık Örnekleri
  Endüstiyel Ergonomi
 • Etiketleme Kilitleme (ETKİ) Programı (LOTO) Eğitimi

  Eğitim Kodu : FSL-009

  Eğitim Adı : Etiketleme/ Kilitleme (ETKİ) Programı (LOTO) Eğitimi

  Eğitim İçeriği:

  • LOTO"nun Önemi

  • OSHA’nın Tehlikeli Enerji Kontrol Standardı Hk. Genel Bilgilendirme

  • Tehlikeli Enerji Kaynakları

  • RB’nin ETKİ Programı

  • Program İçerisinde Yer Alan Sorumlular ve Sorumlulukları

  • Ekipmanlar

  • Etiket Bilgileri

  • Ekipman İzolasyonu & Doğrulanması

  • Kilit ve Etiketlerin Kullanımı & Çıkarılması

  • Eğitim

  • Periyodik Muayeneler

  Etiketleme Kilitleme (ETKİ) Programı (LOTO) Eğitimi
 • Güvenli İskele Kurma Eğitimi

  Eğitim Kodu   : FSL-011
  Eğitim Adı      : Güvenli İskele Kurma Eğitimi
  Eğitim İçeriği : Uygulamalı eğitim

  Güvenli İskele Kurma Eğitimi
 • Hazop Risk Değerlendirme Eğitimi - Uygulamalı

  Eğitim Kodu : FSL-005

  Eğitim Adı : HAZOP Risk Değerlendirme Eğitimi

  Eğitim İçeriği :

  • Tarihten bazı büyük endüstriyel kaza örnekleri
  • Risk Değerlendirme Metodolojilerine genel bir bakış
  • HAZOP çalışmalarının amaçları
  • HAZOP çalışmalarının tarihçesi
  • HAZOP ne zaman yapılır?
  • Tasarım Gözden Geçirme Adımları
  • HAZOP uygulama aşamaları
  • Amaçlar/Parametreler/Rehber Kelimeler/ Sapmalar/Sebebler/Sonuçlar
  • Nitel (Kalitatif) HAZOP’un Risk Değerlendirme Tablosunu kullanarak Nicel (Kantitafif) Hale Getirilmesi
  • Mevcut Bariyerler/ Gerekli ilave aksiyonlar/Terminler/Sorumlular
  • HAZOP çalışmalarının yazılı hale getirilmesi, HAZOP Formları
  • HAZOP Uygulama örnekleri
  • HAZOP Ekip çalışmalarında iletişim ve Liderlik
  • Etkili bir HAZOP çalışması için bazı ipuçları
    
  Hazop Risk Değerlendirme Eğitimi - Uygulamalı
 • İleri Yangın Eğitimi

  Eğitim Kodu : FSL-017
  Eğitim Adı : İleri Yangın Eğitimi
  Eğitim İçeriği :

  • Aktif ve Pasif Yangın Önlemleri
  • Yangınla mücadelede özel yöntem gerektiren durumlar
  • Yangın Tipleri
  • Yangının yayılmasının önlenmesi
  • Yangın sınıflarına göre söndürme prensipleri
  • Parlama ve patlamanın oluşumu
  • Parlayıcı sıvı ve tozların naklinde statik etkilenme
  • Yangın Söndürmede Kullanılan Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
  • Kanun ve Yönetmelikler

  İleri Yangın Eğitimi
 • İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

  Eğitim Kodu : FSL-014

  Eğitim Adı : İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

  Eğitim İçeriği :

  • Modern İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
  • İşgücü Kayıplarında İş Kazalarının Yeri – Kazaların maliyetleri
  • İnşaat İşlerinde Yasal Gereklilikleri
  •  İSG Risk Değerlendirme – İnşaat Projeleri için Temel Model
  • Şantiyelerde Yönetim Sistemleri (Acil Durum, Taşeron ve Çevre)
  • ATÖLYE ÇALIŞMASI 1 – Şantiye İSG Planı
  • Şantiyelerde (İşbaşı) Emniyet Toplantıları
  • Yüksekte Güvenli Çalışma ve İskele Güvenliği Yönetimi
  • Kazı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
  • İnşaat İşyerlerinde Elektrik Güvenliği Yönetimi
  • Yük Kaldırma İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
  • İş Ekipmanı / Makinası Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
  • ATÖLYE ÇALIŞMASI 2 – Kişisel Koruyucu Donanımlar – İnşaat İşlerinde İyi Uygulamalar
  İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
 • İskele Teftişi Eğitimi

  Eğitim Kodu : FSL-013

  Eğitim Adı : İskele Teftişi Eğitimi

  Eğitim İçeriği :

  • Dünyada iskele eğitimleri ve sınıflandırılması
  • İskele türleri
  • Bağlantı elemanları
  • Kelepçeler
  • Kelepçe Türleri
  • İskele boruları
  • İskele kalasları
  • Ana bileşenler (Dikmeler, Kirişler, Traversler, vb.)
  • Zemin
  • Çalışma platformları
  • Merdivenler
  • Sabitlemeler
  • Fileleme
  • Sabitlenmiş iskelele
  • Kule tipi iskeleler
  • Kuş kafesi iskeleler
  • İskele etiketleri
  • İskele teftiş formu
  İskele Teftişi Eğitimi
 • İskelede Güvenli Çalışma Eğitimi

  Eğitim Kodu : FSL-012

  Eğitim Adı : İskelede Güvenli Çalışma Eğitimi

  Eğitim İçeriği :

  Uygulamalı eğitim

  İskelede Güvenli Çalışma Eğitimi
 • İş Güvenliği Kurul Eğitimi

  Eğitim Kodu : FSL-027

  Eğitim Adı : İSG Kurul Eğitimi

  Eğitim İçeriği:

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Oluşumu
  • Görev ve Yetkileri
  • Çalışma Usulleri
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Ulusal Mevzuat
  • Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri
  • Acil Durumlar Önlemleri
  • Meslek Hastalıkları
  • İşyerine Özel Riskler
  • İşveren/ İşverenvekilinin Yükümlülükleri
  • İşçilerin Yükümlülükleri
  • İş Kazası İstatikleri
  • Yöneticilerin Görev ve Sorumlulukları
  • Önleme ve Koruma Politikaları
  • İş Kazalarında Hukuki ve Cezai Sorumluluk
  İş Güvenliği Kurul Eğitimi
 • İş İzin Sistemi ve Uygulamaları

  Eğitim Kodu : FSL-015

  Eğitim Adı : İş İzin Sistemi ve Uygulamaları

  Eğitim İçeriği :

  • Yüksekte Çalışma tanımı ve önemi
  • Merdivenler
  • Sabit Asma ve Mobil İskeleker ; doğru seçimi kurulumu kontrol ve doğru kullanımı
  • Düşmeyi önleyici ve durdurucu sistemler
  • Kapalı alanlarda olası tehlikeler ve emniyetli giriş
  • Çalışma izinlerinin önemi ve uyum
  • Çalışma izin sistematiğinin oluşturulması
  İş İzin Sistemi ve Uygulamaları
 • İş Kazalarından Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluklar

  Eğitim Kodu : FSL-002

  Eğitim Adı : İş Kazalarında Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluklar

  Eğitim İçeriği :

  • İş Kazası Tanımı
  • İş Kazalarının Temel Nedenleri (4M – Man, Machine, Media, Management)
  • İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kurallarına Uymayan İşverenlerin Karşılaşabilecekleri Yaptırımlar
  • İş Kazası Meydana Gelmeden - İş Güvenliği Kural İhlali
  • İş Kazası Meydana Geldikten Sonra
  • Hukuki Sorumluluklar
  • Cezai Sorumluluklar
  İş Kazalarından Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluklar
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme ve Derecelendirme Eğitimi

  Eğitim Kodu : FSL-003

  Eğitim Adı : İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme ve Derecelendirme Eğitimi

  Eğitim İçeriği :

  • Genel Mevzuat Bilgisi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği T emel T anımlar
  • Kuruluşlar Genel Riskler
  • Risk Değerlendirme ve Derecelendirme
  • İş Kazası Nedenlerinin Analizi
  • Çevre Sağlığının Çalışanlar Üzerindeki Etkisi
  • Pratik Çalışmalar
  İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme ve Derecelendirme Eğitimi
 • İTA (İş Tehlike Analizi) - JSA

  Eğitim Kodu  : FSL-032

  Eğitim Adı     : İTA (İş Tehlike Analizi) - JSA

  Eğitim İçeriği :

  • İş Tehlike Analizi (İTA) yapmak için gerekli kriterler
  • İş Tehlike Analizi (İTA) hazırlanması, görev ve ekibi
  • İş Tehlike Analizi (İTA) hangi süreçte devam ettiği
  • İş Tehlike Analizi (İTA) kontrol hiyerarşisi
  • Örnek (İTA) kontrol hiyerarşisi
  İTA (İş Tehlike Analizi) - JSA
 • Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Eğitimi

  Eğitim Kodu : FSL-007

  Eğitim Adı : Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Eğitimi

  Eğitim İçeriği :

  • Tanımlar
  • Kaza Örnekleri
  • Kapalı Birimlerde Karşılaşılabilecek Tehlikeler
  • Kapalı Birim Kazalarının Başlıca Sebepleri
  • Kapalı Birimlere Giriş İzin Sistemi
  • Gerekli İzolasyonlar
  • Giriş Öncesi Yapılması Gereken ÖlçümlerOksijen Miktarı / Etkileri
  • Gözlemci, Kapalı Alanda Çalışma Yapacak Çalışanın ve Giriş İzni Veren Yetkilinin (Supervisor) Sorumlulukları
  • Çalışma Sırasında Sağlanması Gereken Şartlar ve Gerekli Ekipmanlar
  • Acil Kurtarma Gereksinimleri
  • Kapalı Birimlere Giriş Prosedürü
  • Acil Kurtarma Prosedürü
  Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Eğitimi
 • Kimyasal Döküntülere Müdahale ve Dekontaminasyon

  Eğitim Kodu : FSL-022

  Eğitim Adı : Kimyasal Döküntülere müdahale ve dekontaminasyon Eğitimi

  Eğitim İçeriği :

  • Uygun kkd kullanımı ve seçimi
  • Kimyasal türleri
  • Kimyasal işaretleri
  • Kimyasallara özgü olan sızma dökülme müdahale yöntemleri
  Kimyasal Döküntülere Müdahale ve Dekontaminasyon
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar, Bakımları ve Kullanımları Eğitimi - Uygulamalı

  Eğitim Kodu : FSL-020

  Eğitim Adı :Kişisel Koruyucu Donanımlar, Bakımları ve Kullanımları Eğitimi

  Eğitim İçeriği :

  • KKD ile ilgili Kanun Tüzük ve Yönetmelikler
  • Sağlık Ve Güvenlik Korunma Uygulamaları
  • Toplu Korunma Uygulamaları
  • Kişiye Yönelik Korunma Uygulamaları
  • Kişisel Koruyucu Donanımlar
  • KKD İle İlgili Mevzuatlar
  • KKD İle İlgili Genel Bilgiler
  • KKD Seçimi Ve Kullanım Kuralları
  • KKD Eğitimi
  • KKD Çeşitleri
  • Baş Koruyucuları
  • Kulak Koruyucuları
  • Göz Ve Yüz Koruyucuları
  • Solunum Sistemi Koruyucuları
  • Gövde Ve Karın Bölgesi Koruyucuları
  • El Ve Kol Koruyucuları
  • Ayak Ve Bacak Koruyucuları
  • Cilt Koruyucuları
  • Vücut Koruyucuları
  Kişisel Koruyucu Donanımlar, Bakımları ve Kullanımları Eğitimi - Uygulamalı
 • Makine Emniyet Sistemi Tasarımı

  Eğitim Kodu    : FSL-034

  Eğitim Adı        : Makine Emniyet Sistemi Tasarımı

  Eğitim İçeriği  :

  • Makine Emniyeti Direktifi ve Standartlar Hakkında Genel Bilgilendirme (2006/42/AT, ISO 12100, ISO 13849-1, IEC62061, IEC 60204-1, ISO 13857 Safety distances, ISO 13855, ISO 14120, ISO 14119)

  • Risk Değerlendirme Metodları

  • Makineler İçin Koruyucu Ekipmanlar

  • Emniyet Mesafeleri

  • Makine Emniyetinde Kullanılan Ürünler (Emniyet Switchleri Çeşitleri ve Nasıl Kullanıldıkları, Işık Bariyerleri, Alan Tarayıcılar, Paspaslar, Çift El Kontrol, Enabling Modülleri)

  • Emniyet Fonksiyonları

  • Emniyet Devreleri ve Kategoriler

  • ISO 13849-1 Standardı ve Getirdikleri (Kategoriler, MTTFd, DC, CCF, PL)

  • ISO 13849-1 Standardı Örnek Çözüm,

  • SİSTEMA Software Bilgilendirme

  Makine Emniyet Sistemi Tasarımı
 • Ofis Ergonomisi

  Eğitim Kodu   : FSL-026

  Eğitim Adı      : Ofis Ergonomisi

  Eğitim İçeriği  :

  • Ofis Ergonomisi
  • Ergonomik Ofis Düzeni
  • Çalışma Ortamının Değerlendirilmesi
  • Çalışma Ortamının Düzenlenmesi
  • Koltuk
  • Çalışma Alanı
  • Klavye ve Fare Kullanımı
  • Monitör
  • Boyun ve Postürü
  • Çalışma Konforunu Artıran Yardımcı Elemanlar  
  • Masa başında Bilgisayarla ya da bilgisayarsız çalışma esnasında farkına varmadığımız yanlış duruş ve oturuş pozisyonlar ve bunlardan kaynaklanan sağlık problemleri
  • Çalışma ortamına yapılabilecek basit egzersizler
  • Günlük Çalışma sırasında yapılması gereken egzersizler (uygulama)
  Ofis Ergonomisi
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standart Eğitimi

  Eğitim Kodu   : FSL-031

  Eğitim Adı      : OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

  Eğitim İçeriği :

  • OHSAS 18001’e Giriş
  • Kapsam
  • Tanımlar  
  • PUKÖ Döngüsü
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
  • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Adımları
  • Planlama
  • Tehlike Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi ve Kontrollerin Belirlenmesi Yasal ve Diğer Şartlar
  • Hedefler ve Programlar
  • Uygulama  
  • Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk, Hesap Verme ve Yetki;
  • Eğitim, Bilinç ve Yeterlilik
  • İletişim, Katılım ve Danışma
  • Dokümantasyon
  • Dokümanların Kontrolü
  • İşletme Kontrolü
  • Acil Durum Hazırlığı ve Bu Hallerde Yapılması Gerekenler
  • Kontrol ve Düzeltici Faaliyet
  • Performans Ölçümü ve İzleme
  • Uygunluğun Değerlendirilmesi
  • Kazalar, Olaylar, Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler
  • Kayıtların Kontrolü
  • İç Tetkik
  • YönetiM Gözden Geçirme
  OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standart Eğitimi
 • Patlamadan Korunma Dökümanının Hazırlanması

  Eğitim Kodu : FSL-023

  Eğitim Adı : Patlamadan Korunma Dökümanının Hazırlanması

  Eğitim İçeriği :    

  • ÇSGB ilgili yönetmelikleri,
  • Patlamaya karşı korunmanın temel fiziksel ilkeleri,
  • Patlama riskinin değerlendirilmesi,
  • Patlama, infilak, ateş alma, parlama nedir,
  • Geri patlama neden olur,
  • Patlayıcı ortamların sınıflandırılması • Tutuşma hassasiyeti ve patlama riskine etki eden faktörler,
  • Minimum tutuşma değerleri,
  • Maksimim tutuşma değerleri,
  • Patlamadan korunma dokümanı içeriği,
  • Patlayıcı ortam hesabı nasıl yapılır,
  • Tozlara ait bölgelerin belirlemesi,
  • Tutuşma kaynakları,
  • Zone Tipleri
  • TS EN 60079-10-1 Tehlikeli Sıvılar/Gazlar İçin Standart Hesaplamaları
  • TS EN 60079-10-2 Patlayıcı Ortam Yaratabilecek Tozlar İçin Standart Bölgeleme
  • Ekipman Kontrol Kriterleri
  Patlamadan Korunma Dökümanının Hazırlanması
 • Risk değerlendirmesi ve Kullanılan Metodolojiler Eğitimi- Uygulamalı

  Eğitim Kodu : FSL-004

  Eğitim Adı : Risk Değerlendirmesi & Kullanılan Metodolojiler Bilgilendirme Eğitimi

  Eğitim İçeriği :

  • Tanımlar (Tehlike, Risk, Kabul Edilebilir Risk, Risk Değerlendirme vb.)
  • Risk Değerlendirmesinin Yasal Yönetmeliklerdeki Yeri
  • Risk Algılanması
  • Risk Kaynakları
  • Risk Değerlendirmesinde Sorumluluklar
  • Risk Değerlendirmesi ve 5 Temel Adım
  • Tehlikenin Belirlenmesi & Doğrulanması
  • Risklerin Değerlendirilmesi
  • Kontrol/ Tedbirlere Karar Verilmesi
  • Kontrol/ Tedbirlerin Uygulanması
  • Kontrol/ Tedbirlerin İzlenmesi ve Tekrar Edilmesi
  • Risk Kontrol Prensipleri
  • Risk Değerlendirme Metodolojileri
  • En Sık Kullanılan Metodolojiler ve Uygulama Örnekleri
  • Örnek Çalışma/lar
  Risk değerlendirmesi ve Kullanılan Metodolojiler Eğitimi- Uygulamalı
 • Sıcak Çalışma ve Kaynak İşlerinde Güvenli Çalışma Eğitimi

  Eğitim Kodu: FSL-006

  Eğitim Adı : Sıcak Çalışma ve Kaynak İşlerinde Güvenli Çalışma Eğitimi

  Eğitim İçeriği :

  • Sıcak Çalışma Tanımı ve Sıcak Çalışmalar
  • Sıcak Çalışma İzin Sistemi
  • Sıcak Çalışma İzin Formun Doldurulmas
  • Sıcak Çalışmada Alınacak Önlemler
  • Gözlemci ve Sıcak İş Yapacak Çalışanın Sorumlulukları
  • Kaynak Tanımı ve Kaynak Çeşitleri
  • Endüstriyel Gazlar ve Basınçlı Gaz Tüpleri (Grupları, Güvenli Depolama Kuralları)
  • Kaynak İşlerinde Maruz Kalınan Riskler
  • Kaza Riskleri,
  • Fiziksel ve Kimyasal Riskler,
  • Ergonomik ve Sosyal Riskler
  • Elektrik Ark Kaynağında Tehlikeler ve Alınması Gerekli Önlemler
  • Oksi-Asetilen Kaynağında Tehlikeler ve Alınması Gerekli Önlemler
  Sıcak Çalışma ve Kaynak İşlerinde Güvenli Çalışma Eğitimi
 • Şirkete Özel Risk ve Tehlikeler

  Eğitim Kodu : FSL-021

  Eğitim Adı :Şirkete Özel Risk ve Tehlikeler

  Eğitim İçeriği :

  Söz konusu eğitim tamamen şirkete özel olarak (uygulama alanları incelenerek) hazırlanır. Şirket içerisindeki risk ve tehlikelere yönelik olarak eğitim süresi değişebilir.

  Şirkete Özel Risk ve Tehlikeler
 • Temel İlkyardım Eğitimi

  Eğitim Kodu   : FSL-029

  Eğitim Adı      : Temel İlkyardım Eğitimi

  Eğitim İçeriği :

  • Genel İlkyardım Bilgileri
  • Hasta /Yaralının ve olay Yerinin Değerlendirmesi
  • Temel Yaşam Desteği
  • Kanamalarda İlkyardım
  • Yaralanmalarda İlkyardım
  • Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım
  • Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
  • Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
  • Zehirlenmelerde İlkyardım
  • Hayvan Isırmalarında İlkyardım
  • Göz, Kulak, ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
  • Boğulmalarda İlkyardım
  • Hasta /Yaralı Taşıma Teknikleri
  Temel İlkyardım Eğitimi
 • Temel İlkyardım Güncelleme Eğitimi

  Eğitim Kodu   : FSL-030

  Eğitim Adı      : Temel İlkyardım Güncelleme Eğitimi

  Eğitim İçeriği :

  • Genel İlkyardım Bilgileri
  • Hasta /Yaralının ve olay Yerinin Değerlendirmesi
  • Temel Yaşam Desteği
  • Kanamalarda İlkyardım
  • Yaralanmalarda İlkyardım
  • Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım
  • Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
  • Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
  • Zehirlenmelerde İlkyardım
  • Hayvan Isırmalarında İlkyardım
  • Göz, Kulak, ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
  • Boğulmalarda İlkyardım
  • Hasta /Yaralı Taşıma Teknikleri
  Temel İlkyardım Güncelleme Eğitimi
 • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Eğitimi

  Eğitim Kodu : FSL-001

  Eğitim Adı : Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Eğitimi

  Eğitim İçeriği :

  • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımları
  • Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Yasal Referansları
  • İşverenlerin Yasal Ödevleri ve Sorumluluklar
  • İşverenlerin Yasal Ödevleri ve Sorumlulukları
  • İşyerinde Tehlike Kaynakları
  • İşyerinde Risk Etmenleri ve Risk Yönetimi Kuralları
  • İş Ekipmanı Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Kuralları
  • Kimyasallarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Kuralları
  • Elle ve Vücutla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Kuralları
  • Acil Durumlar – İlkyardım Temel İlkeleri
  • Acil Durumlar – Yangın Türleri ve Yangında Güvenli Davranış İlkeleri
  • İş Kazası ve Diğer Acil Durumlarda Haberleşme ve Raporlama
  • Kişisel Koruyucuların Türleri, Kullanımı ve Korunması Temel İlkeleri
  Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Eğitimi
 • Temel Yangın Eğitimi

  Eğitim Kodu : FSL-016

  Eğitim Adı : Temel Yangın Eğitimi

  Eğitim İçeriği :

  • Genel yangın bilgisi,Yanma, Yanma olayının tanımı, Yangın Kimyası
  • Yangın üçgeni
  • Yangın sınıfları ve yangın Türleri
  • Yangın yerindeki tehlikeler
  • Yangın çıkış nedenleri ve sebepleri,
  • Yangın söndürme yöntemleri, yangın söndürme malzemeleri
  • Yangın söndürme cihazları ve kullanma teknikleri
  • Yangında davranış şekli ve yangın anında tahliye,
  • Yangının çıkmasının önlenmesi
  Temel Yangın Eğitimi
 • Titreşim Eğitimi

  Eğitim Kodu  : FSL-035

  Eğitim Adı      : Titreşim Eğitimi

  Eğitim İçeriği :

  • Titreşim hakkında genel bilgiler
  • Titreşimin sağlık üzerindeki etkileri
  • Titreşim değerleri
  • Yasal zorunluluklar
  • Korunma yöntemleri
  Titreşim Eğitimi
 • Ucuz Atlatma - Emniyetsiz Durum - Emniyetsiz Hareket ve Raporlama

  Eğitim Kodu  : FSL-036

  Eğitim Adı      : Ucuz Atlatma - Emniyetsiz Durum - Emniyetsiz Hareket ve Raporlama

  Eğitim İçeriği :

  • Genel Tanımlar
  • Proaktif yaklaşım kültürü
  • İş kazalarının azalmasındaki faktörler
  • Alınacak aksiyonlar
  • Örnek çalışma
  Ucuz Atlatma - Emniyetsiz Durum - Emniyetsiz Hareket ve Raporlama
 • Yaşam Güvenliği

  Eğitim Kodu   : FSL-037

  Eğitim Adı       : Yaşam Güvenliği

  Eğitim İçeriği 

  • Insan ve İnsanı Oluşturan Özellikler

  • Bilgi ve Bilgi Oluşumu

  • Benimseme – Özümseme

  • Tehlike Algısı, Korku, Kaygı

  • Iş Güvenliğinde Temel Bilgi Kaynağı

  • Pozitifist Algı Oluşumu

  • Metafiziki Algı Oluşumu

  • Teolojik Algı Oluşumu

  • Ideolojik Algı Oluşumu

  • Hedonizim

  • Sağlam Duvar Teoremi ve İş Güvenliğinde Güvenli Davranış (Uygulamalı)

  • İş Kazaları ve Nedenleri

  • Çalışanları İkna Etme - Anında Etki Kuramı (Uygulamalı)

  • Davranış Seçimi ve Yönetimi

  • Davranışsal İşbirliği (Uygulamalı)

  • Hitabet ve Tutum

  Yaşam Güvenliği
 • Yüksekte Çalışma ve Yüksekten Kurtarma Genel Eğitimi

  Eğitim Kodu : FSL-010

  Eğitim Adı : Yüksekte Çalışma Genel Eğitimi

  EğitimiEğitim İçeriği :

   

  • Yüksekte Çalışma Tanımı
  • İşverenin Yükümlülükleri ve Hukuki Sorumluluklar
  • Yüksekte Çalışırken Meydana Gelen Kazalara Ait Araştırma Raporlarının Sonuçları Üzerinde Değerlendirme
  • Yüksekte Çalışmanın Temel Prensipleri
  • Yüksekte Çalışma Ekipmanları
  • Merdivenler ve Kullanımı( standarlar işe göre doğru merdiven seçimi, kontrolü ve doğru kullanımı)
  • İskele ve Platformlar ve Kullanımı (standartlar, dğru seçimi, kurulum kontrol ve doğru kullanımı)
  • Vinçler
  • İş Makineleri İle Enerji Hatları Arasında Bırakılması Gereken Emniyet Mesafeleri ve Önlemler
  •  Rüzgar hızının yüksekte yapılan çalışmalara olan etkisi, farklı yüksekliklerde rüzgar artış hızının belirlenmesi
  •  Düşmeyi önleyici durdurucu sistemler,Kullanımı ve örnek uygulamalar
  • Mutlaka kullanıması gerekenler (emnişyet kemerleri, emniyet ağları ve diğer gerekli kişisel koruyucu donanımlar) Standartları test ve ömürler, kontrol doğru kullanım özellikleri
  • Yaşam Halatı
  • Çatı üstünde yapılacak çalışmalarda dikkat edilecek hususlar
  • Kazı çalışmalarında tehlikeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar
  • Yüksekte Kurtarma
  • Genel çalışma ve uygulama örnekleri
  Yüksekte Çalışma ve Yüksekten Kurtarma Genel Eğitimi