FSL FACEBOOK

Yasalar

Kanun Adı Dosya Kanun No Kabul Tarihi
Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun İNDİR   10.09.1337
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu İNDİR 25852 21.06.2005
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur) İNDİR 13956 14.09.1971
Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun İNDİR 260 02.01.1926
İş Kanunu 1475 (Yürürlükteki Hali) İNDİR 13943 01.09.1971
İş Kanunu 4857 İNDİR 25134 10.06.2003
İş Mahkemeleri Kanunu İNDİR 7424 04.02.1950
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İNDİR 28726 30.06.2012
İşsizlik Sigortası Kanunu İNDİR 23810 08.09.1999
Kabahatler Kanunu İNDİR 25772 M. 31.03.2005
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun İNDİR 25486 08.06.2004
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu İNDİR 24460 12.07.2001
Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkında Kanun İNDİR 8639 20.02.1954
Maden Kanunu İNDİR 18785 15.06.1985
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu İNDİR 20508 04.05.1990
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun İNDİR 23896 04.12.1999
Mesleki Eğitim Kanunu (Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu) İNDİR 19139 19.06.1986
Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu İNDİR 26312 07.10.2006
Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun İNDİR 3945 28.06.1938
Öğle Dinlenmesi Kanunu İNDİR 8652 08.03.1954
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun İNDİR 25504 26.06.2004
Özel Öğretim Kurumları Kanunu İNDİR 26434 14.02.2007
Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun İNDİR 3591 28.04.1937
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu İNDİR 28460 07.11.2012
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu İNDİR 26173 20.05.2006
Sosyal Sigortalar Kanunu 506 (Yürürlükteki Hali) İNDİR 11766 11779 29.07.1964
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İNDİR 26200 16.06.2006
Tarım Sigortaları Kanunu İNDİR 25852 21.06.2005
Tebligat Kanunu İNDİR 10139 19.02.1959
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İNDİR 22221 08.03.1995
Türk Borçlar Kanunu İNDİR 27836 04.02.1011
Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun İNDİR 27836 04.02.2011
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası İNDİR 17863 M. 09.11.1982
Türkiye İş Kurumu Kanunu İNDİR 25159 05.07.2003
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu İNDİR 1489 06.05.1930
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun İNDİR 24459 11.07.2001
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun İNDİR 25040 06.03.2003