FSL FACEBOOK

Tehlikelerin Belirlenmesi ve Risklerin Değerlendirilmesi

Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu RG: 30.06.2012, 28339)

Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları, (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu RG: 30.06.2012, 28339)

Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini ifade eder. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu RG: 30.06.2012, 28339)
Tehlike ve risk değerlendirmesi deneyimli uzmanlarımız tarafından firmanıza uygun risk değerlendirme metodolojisi seçilerek gerçekleştirilmektedir.

Risk Değerlendirme Metodolojilerimiz

  • Çalışma Alanı ve Ekipman Risk Değerlendirmesi
  • Finne Kinney Risk Değerlendirmesi
  • Task Risk Assessment (Görev Risk Analizi)
  • Job Training Analiz
  • HAZOP
  • FMEA