FSL FACEBOOK

Tüzükler

Tüzük Adı Dosya R.G. No R.G. Tarihi
İş Kolları Tüzüğü İNDİR 18243 06.12.1983
İş Teftiş Tüzüğü İNDİR 16738 28.08.1979
Radyasyon Güvenliği Tüzüğü İNDİR 18861 07.09.1985
Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü-1 İNDİR 14223 22.06.1972
Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü-2 İNDİR 14223 22.06.1972
Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü-3 İNDİR 14223 22.06.1972
Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü-4 İNDİR 14223 22.06.1972
Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi veya Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi, Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük İNDİR 19589 29.09.1987