FSL FACEBOOK

Yönetmelikler ve Tebliğler

D. Kanun
No / Mad.
Yönetmelik/Tebliğ Adı Dosya R.G. No R.G. Tarihi Değ. Tarihi
6269 6269 Sayılı Kanunun 6 Ncı Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yönetmelik İNDİR 11811 19.09.1964  
3143, 1705, 132 Akar Yakıt İstasyonları Emniyet Gerekleri İle İlgili Tebliğ İNDİR 26527 20.05.2007  
4857/3 Alt İşverenlik Yönetmeliği İNDİR 27010 27.09.2008  
4703 Asansör Yönetmeliği İNDİR 26420 31.01.2007  
6331/30 Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ İNDİR 28692 29.06.2013  
6331/30-3146/12 Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İNDİR 28539 25.01.2013  
4857/39 Asgari Ücret Yönetmeliği İNDİR 25540 Değ.25540 01.08.2004 07.07.2012
6331/30 Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İNDİR 28741 20.08.2013  
4703 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği İNDİR 26411 22.01.2007  
4703 Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği İNDİR 26392 30.12.2006  
7126/Ek-9 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik İNDİR 26735 19.12.2007  
6331/30 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik İNDİR 28678 15.06.2013  
25540 BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK İNDİR 25540 01.08.2004  
6331/30 Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik İNDİR 28721 28.07.2013  
6331/16, 17,18,30 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İNDİR 28648 15.05.2013  
6331/30 Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik İNDİR 28633 30.04.2013  
6331/30 Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik (Titreşim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.) İNDİR 28743 22.08.2013  
6331/30 Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik (Titreşim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.) İNDİR 28743 22.08.2013  
5510/107 Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği Ek-2 Meslek Hastalıkları Listesi İNDİR 27021 değ. 27823 11.10.2008 22.01.2011
4857/114 Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İNDİR 25423 Değ.25463 04.04.2004 15.05.2004
3146/5,15 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği İNDİR 28453 31.10.2012  
4857/71 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İNDİR 25425 Değ.28802 06.04.2004 25.10.2013
5176/3,7 Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik İNDİR 27699 14.09.2010  
7269/3 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik İNDİR 26454 06.03.2007  
6331/30 3146/12 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İNDİR 28620 16.04.2013  
3194/44, 3542/3 Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği-kısım1 İNDİR 18565 04.11.1984  
3194/44 3542/3 Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği-kısım2 İNDİR 18565 04.11.1984  
3194/44 3542/3 Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği-kısım3 İNDİR 18565 04.11.1984  
3194/44 Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik İNDİR 20339 11.11.1989  
3154/28 Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği İNDİR 24246 30.11.2000  
3154/28 Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği İNDİR 24500 21.08.2001  
7201/7-a Elektronik Tebligat Yönetmeliği İNDİR 28533 19.01.2013  
6331/30 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği İNDİR 28717 24.07.2013  
4857/30 Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik İNDİR 28877 09.01.2014  
6331/30 Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik İNDİR 28737 16.08.2013  
6331/30 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik İNDİR 28744 23.08.2013  
2872/8,11,12 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği İNDİR 25406 18.03.2004  
4857/76 Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği İNDİR 25425 06.04.2004  
4857/70 Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği İNDİR 25446 28.04.2004  
1593/127 Hijyen Eğitimi Yönetmeliği İNDİR 28698 05.07.2013  
3359/9 181/9,43 1593/179 İlkyardım Yönetmeliği İNDİR 24762 değ.25406 22.05.2002 18.03.2004
6331/30,31 3146/2,12 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İNDİR 28628 25.04.2013  
6331/3,30 3146/2,12 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İNDİR 28512 28792 29.12.2012 11.10.2013
6331/10,30,31 İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik İNDİR 28741 20.08.2013  
4857/63 İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği İNDİR 25425 06.04.2004  
4857/41 İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği İNDİR 25425 06.04.2004  
6331/6,8,30 3146/2,12 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İNDİR 28512 28545 29.12.2012 31.01.2013
6331/7 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik İNDİR 28861 24.12.2013  
6331/30 İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ İNDİR 28750 29.08.2013  
6331/22,30 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik İNDİR 28532 18.01.2013  
6331/10,30 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği İNDİR 28512 29.12.2012  
6331/25,30 İş Yerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik İNDİR 28603 30.03.2013  
6331/11,12,30 İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik İNDİR 28681 18.06.2013  
4857/38 İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik İNDİR 25393 05.03.2004  
6356/4 İşkolları Yönetmeliği İNDİR 28502 değ.28719 19.12.2012 26.07.2013
1593,2559, 3572,4562, 5216,5302, 5393 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik İNDİR 25902 10.08.2005  
6331/30 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik İNDİR 28710 17.07.2013  
6331/30 3146/2,12 İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İNDİR 28713 20.07.2013  
6331/11,12,30 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik İNDİR 28681 18.06.2013  
6331/25,30 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik İNDİR 28603 30.03.2013  
4857/69 Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik İNDİR 28717 24.07.2013  
6176/3,7 Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İNDİR 25785 13.04.2005  
6331/30 Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İNDİR 28730 06.08.2013  
4447/Ek-2 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik İNDİR 27920 30.04.2011  
6331/30 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İNDİR 28733 12.08.2013  
4703 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği İNDİR 26361 29.11.2006  
6331/30 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik İNDİR 28695 02.07.2013  
4857/110 Konut Kapıcıları Yönetmeliği İNDİR 25391 03.03.2004  
6331/30 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği İNDİR 28770 19.09.2013  
4703 Makina Emniyeti Yönetmeliği İNDİR 27158 03.03.2009  
3628 Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik İNDİR 20696 15.11.1990  
1739, 3797, 3308, 2547 Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği İNDİR 24804 Değ.28431 03.07.2002 04.10.2012
5544 Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği İNDİR 27096 31.12.2008  
4703 Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik İNDİR 26392(4.Mük) 30.12.2006  
5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik İNDİR 25606 07.10.2004  
4857/76 Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik İNDİR 25426 07.04.2004  
234 Resmi Mühür Yönetmeliği İNDİR 18513 12.09.1984  
3056/2,33 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik İNDİR 25658 02.12.2004  
6331/30 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik İNDİR 28709 16.07.2013  
6331/30 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik İNDİR 28709 16.07.2013  
6331/30 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği İNDİR 28762 11.09.2013  
4857/111 Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik İNDİR 26986 03.09.2008  
6356/29,30,77 Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik İNDİR 28833 26.11.2013  
5510/Ek-1 Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İNDİR 27295 Düz.27297 21.07.2009 23.07.2009
5510/107 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği İNDİR 27579 12.05.2010  
4904/3 Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği İNDİR 27593 27.05.2010  
4703/4 Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği İNDİR 28514 (4.Mük.) 31.12.2012  
7201/60 Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik İNDİR 28184 25.01.2012  
6331/17, 30 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik İNDİR 28718 mükerrer 13.07.2013 25.07.2013
6356/ Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti İle Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik İNDİR 28792 11.10.2013  
6356/57 Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği İNDİR 28844 07.12.2013  
6331/30 Tozla Mücadele Yönetmeliği (Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.) İNDİR 28812 05.11.2013  
132, 635, 1705 TS 11939 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) - İkmal İstasyonu – Karayolu Taşıtları İçin - Emniyet Kuralları İle İlgili Tebliğ (TSE Standartlları, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden ÜCRET KARŞILIĞI temin edilir.) İNDİR 28863 26.12.2013  
6331/21 ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği İNDİR 28550 05.02.2013  
4857/32, 818/323, 854/29.... Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik İNDİR 27058 18.11.2008  
4817/22 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği İNDİR 25214 29.08.2003  
6331/30 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği İNDİR 28786 05.10.2013  
3194/44 13.12.1983 /180 BKK Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik İNDİR 27787 16.12.2010  
4857/60 Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği İNDİR 25391 03.03.2004  
4857/30,39 4904/3 4447/48 Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.) İNDİR 27210 25.04.2009  
4857/51 Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik İNDİR 25387 28.02.2004